Advokaat ja õigusabi

„Arstide ja juristidega on nii, et me ei ole rõõmsad kui peame nendega kokku puutuma, aga me oleme rõõmsad, et nad olemas on kui meil neid vaja läheb“. (Arthur Bloch - filosoof, Murphy seaduste autor) Veel eelmisel sajandil, peale suuri Maailmasõdu hinnati inimeste mitmekülgseid oskusi ja teadmisi kui isiku eduka elukorralduse eeldusi. Meie isad-emad, vanaisad-vanaemad teavad ikka jutustada lugusid oma kodukandi "kuldsete kätega" meistrimeestest, õpetajatest, leiutajatest, ravitsejatest, rahva- ja teadjameestest. Tubli Eesti inimene sai 20. sajandil omal jõul ja ligimeste abiga hakkama pea iga tööga, sõltumata kehtivast riigikorrast. Tänapäeval on inimestele kättesaadavaks muutunud info hulk

Lepingu tühistamine

Tehingu tühisus ja tühistamine on erinevad õigusmõisted, mis omakorda erinevad lepingu lõpetamisest ülesütlemise või taganemisega. Käesolev artikkel käsitleb tehingu tühistamist. Klassikalised tühistamisalused on eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald. Eksimuseks loetakse ebaõiget ettekujutust tegelikest asjaoludest ning tehing loetakse tehtuks olulise eksimuse mõjul siis, kui eksimus tehingu tegemisel oli sellise tähtsusega, et tehingu teinud isikuga sarnane mõistlik isik ei oleks samasuguses olukorras tehingut teinud või oleks selle teinud oluliselt teistsugustel tingimustel. Tehing on eksimuse alusel tühistatav eelkõige siis, kui eksimuse põhjustasid tehingu teise poole poolt teatavaks

Seadusjärgne pärimine

Testamendi puudumise või tühisuse korral toimub pärimine seadusjärgses korras. See tähendab, et esmalt pärivad esimese, siis teise ja siis kolmanda järjekorra pärijad ning nende kõrval pärandaja abikaasa. Esimese järjekorra pärijateks on pärandaja alanejad sugulased st tema lapsed. Lapsed pärivad võrdsetes osades. Kui mõni lastest peaks pärandaja surma hetkeks olema juba varem surnud, siis pärivad tema asemel omakorda tema alanejad sugulased, st pärandaja lapselapsed. Teise järjekorra pärijad on pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased, st pärandaja õed ja vennad. Kui pärandaja vanemad on elus, pärivad nad võrdsetes osades. Kui üks vanematest ei ole elus, astuvad surud vanema asemele te

Riiklikult eiratud probleem

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku ettepanekud lähisuhtevägivalla kohtupraktika parendamiseks. https://www.err.ee/986850/tambet-laasik-riiklikult-eiratud-probleem Vandeadvokaat Tambet Laasik ei jaga justiitsministeeriumi arvamust, et meil on perfektsed menetlused, mille puhul ohvrit igal sammul mõistetakse ja aidatakse. Kui see nii oleks, võiks arvata, et vägivallatase on langemas, sest me suudame vägivalda märkimisväärsel määral ennetada, ära hoida ja karistada. ERR-i portaalis ilmus 19. septembril minu arvamuslugu "Riiklikult toetatud vägivald", milles tõin esile Eesti kohtusüsteemi probleemkohad lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisel nii perekonnavaidlustes, l

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon