• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Mida pidada silmas autot ostes?

Sõiduauto ostmisel mõeldakse eelkõige auto mudeli, varustuse ning edasiste kulutuste peale. Tihti jäetakse tähelepanuta aga ostu-müügiprotsess, mis on juriidiliselt samuti oluline, et soetatud autot saaks ka edaspidi probleemideta kasutada. Müüjaks eraisik või professionaalne automüüja Tarbijaõigusi tuntakse üha enam, kuid tihti on tähelepanuta jäänud, et tarbijaõigused rakenduvad üksnes juhul, kui asi on ostetud kauplejalt, kes tegutseb majandus- või kutsetegevuses ehk ettevõttelt. Inimestevaheline tehing kujutab endast võlaõiguslikku suhet ning eraisikust müüjale tarbijakaitse kohustused seega ei laiene. Sellest tulenevalt tasub sõidukit valides muuhulgas mõelda, kas osta auto ettevõttelt,

Juhatuse liikme vastutuse üldised alused

Vahel soovivad kliendid ebaõnnestunud äritehingu korral pöörata enda nõuet vastaspoolel oleva äriühingu juhatuse liikme vastu. Inimlikult on see arusaadav, sest keegi peab ju neile tekitatud kahju eest vastutama. Ometigi ei ole see nii lihtne. Lihtsalt asjaolu, et lepingu teine pool on äriühing, ei anna veel alust juhatuse liikme vastu nõuete esitamiseks. Äriühingu võlausaldajal tekib õigus võlgniku juhatuse liikme vastu nõuete esitamiseks eelkõige siis kui juhatuse liige on selleks ise nõusoleku andnud. Tavaliselt tehakse seda nt käenduslepingu või võlatunnistuse allkirjastamisega. Õiguslikult on see võimalik ja lubatud ning väiksemate äriühingute puhul isegi teatavas ulatuses tavapärane. K