• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Osaühingu ärinime vahetamine

Ettevõtted on läbi aegade muutnud enda nimesid ning nii mõnigi rahva seas tuntud firma on teatanud ootamatult enda nimevahetusest. Pole vahet, kas nime muutmine on vajalik uue brändi kasutusele võtmise tõttu või põhjustatud hoopist ettevõtte müügist, tähendab ärinime vahetus igal juhul ettevõttele ka seadusest tulenevate nõuete täitmist, kuivõrd nime vahetuseks on vaja muuta ühingu põhikirja. Alles pärast ametlike protseduuride läbiviimist on võimalik asuda tegutsema uue nime all. Kuna osaühingu nime vahetamine on sisuliselt ettevõtte põhikirjas muudatuse tegemine, tuleb selleks kokku kutsuda osanike koosolek. Äriseadustiku kohaselt on põhikirja muudatuste jaoks vajalik 2/3 kohalolijate hääl

Kuidas vahetada osaühingu juhatuse liiget?

Osaühingu juhatuse liikme vahetamise teema tundub esmapilgul lihtsasti hoomatav, kuid tegelikult on erinevaid nüansse palju. Juba ainuüksi aluseid, miks juhatuse liikme ametisuhe võib lõppeda, on mitmeid. Üheks tavapäraseks juhatuse liikme muudatuse aluseks on asjaolu, et endise liikme ametiaeg on lihtsalt möödunud. Mis on aga oluline siis, kui juhatuse liige astub ise tagasi või kui on alust juhatuse liige tagasi kutsuda? Juhatuse liikme tagasiastumine Oluline on teada, et juhatuse liikmel endal on võimalus sõltumata põhjustest igal ajal juhatusest tagasi astuda, teatades sellest enda määranud organile ehk osaühingu osanikele või nõukogule. Avaldus tuleks soovitatavalt esitada kõikidele osa

Võlgade sissenõudmine

Rahaliste kohustuste sissenõudmine on ebameeldiv protsess lisaks võlgnikule ka võlausaldajale ning selles on omajagu nüansse, mida võlausaldajal tasub jälgida. Esmalt on oluline selgeks teha, et võlaõigusseaduse järgi ei saa nõuda võlga igal ajal. Seda on võimalik teha üksnes juhul, kui see on muutunud sissenõutavaks, näiteks on saabunud kohustuse täitmise tähtpäev. Seega pole võimalik nimetada võlaks mitte igat kohustust, vaid üksnes selliseid, mida ei ole õigel ajal täidetud. Kui aga ongi tekkinud olukord, kus võlgnik on rikkunud enda kohustust, võib võlaõigusseaduse alusel võlausaldaja nõuda selle täitmist. Rahaline kohustus tuleb VÕS § 108 lg 1 alusel igal juhul tagasi maksta. Teiste koh