26.11.2019

Vahel soovivad kliendid ebaõnnestunud äritehingu korral pöörata enda nõuet vastaspoolel oleva äriühingu juhatuse liikme vastu. Inimlikult on see arusaadav, sest keegi peab ju neile tekitatud kahju eest vastutama. Ometigi ei ole see nii lihtne. Lihtsalt asjaolu, et lepi...

18.10.2019

Tehingu tühisus ja tühistamine on erinevad õigusmõisted, mis omakorda erinevad lepingu lõpetamisest ülesütlemise või taganemisega. Käesolev artikkel käsitleb tehingu tühistamist. Klassikalised tühistamisalused on eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald.

Eksimuseks loe...

14.10.2019

Testamendi puudumise või tühisuse korral toimub pärimine seadusjärgses korras. See tähendab, et esmalt pärivad esimese, siis teise ja siis kolmanda järjekorra pärijad ning nende kõrval pärandaja abikaasa.

Esimese järjekorra pärijateks on pärandaja alanejad sugulased st...

08.10.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku ettepanekud lähisuhtevägivalla kohtupraktika parendamiseks. 

https://www.err.ee/986850/tambet-laasik-riiklikult-eiratud-probleem

Vandeadvokaat Tambet Laasik ei jaga justiitsministeeriumi arvamust, et meil on pe...

24.09.2019

Võlasuhted võivad tekkida eelkõige lepingust, kahju tekitamiset, käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest. Samas tunneb õiguskord lisaks klassikalistele kohustustele ka selliseid kohustusi, mis on kohustused vaid tinglikult. Neid nimetatakse mittetäielikeks...

19.09.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku artikli  lähisuhtevägivalla kohtupraktikast. 

https://www.err.ee/981911/tambet-laasik-riiklikult-toetatud-vagivald

Hiljuti algatati uus kampaania „Meie aja kangelane“[1], mille eesmärk on toetada lähisuhte...

16.09.2019

Kinkelepingud moodustavad osa igapäevasest õiguskäibest. Enamasti puudub kinke tegemiseks õiguslik kohustus ning kinke jagatakse heast südamest enda sõpradele ja lähedastele. Paraku juhtub aga vahel, et kingisaajad ei käitu samalaadses heas usus ning kinkelepingu eesmä...

13.09.2019

Kõik sooritustele suunatud nõuded alluvad aegumisele. See tähendab seda, et kui võlausaldaja soovib võlgnikult kohustuse täitmist ning raha või asja väljaandmist, peab ta arvestama sellega, et ta ei saa sellekohaseid nõudeid esitada lõpmatu aja vältel. Sellel on väga p...