Tambet Laasik

vandeadvokaat, partner

tambet@abkl.ee

Tegevusvaldkonnad: võlaõigus, lepinguõigus, kahju hüvitamise nõuded, tööõigus, perekonnaõigus, äri- ja ühinguõigus, kohtumenetlused

Töökeeled: eesti, inglise

Haridus: 2008 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magister

Töökogemus

 • 2019 -                  Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik, vandeadvokaat, partner

 • 2006 – 2019       LEADELL Pilv Advokaadibüroo (endine Advokaadibüroo Aivar Pilv), vandeadvokaat, partner

Liikmelisus

 • 2009 Eesti Advokatuur 

Artiklid

 

 • „Vastvalminud seadus süvendab õigusselgusetust“, Raamatupidamisuudised 8/2018

 • „Paljulubav geobloki määrus“, Raamatupidamisuudised, 17.10.2018. a

 • „Advokaat selgitab: riigikohtu põhimõtteline lahend juhatuse liikme tehingute hindamisel“ (Ärileht.delfi.ee, 09.05.2017. a)

 • „Kauba riknemine, kadumine või puudujääk – kes vastutab? (Raamatupidamisuudised, 18.04.2017. a)

 • „Avalik poomine meedias – lubatud või taunitav?“ (Meditsiiniuudised.ee, 05.04.2016. a)

 • „Kui lihtne või keerukas on lõpetada kaasomandit?“ (moodnekodu.delfi.ee, 31.03.2016. a)

 • „Riigikohtu lahend andis uue võimaluse takistada äriühingute tühjakskantimist“ (majandus24.postimees.ee, 19. oktoober 2015. a)

 • „Einstweiliger Rechtsschutz in Estland“ koos vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldverega (AnwaltZertifikatOnline 10/2015)

 • ”Mida tähendab eelarvele viitamine ehituslepingutes?” (Ehitusuudised.ee, 09. juuni 2014)

 • „Miks projekteerijad vastutust ei taha võtta?“ koos vandeadvokaat B. Oltjeriga (Ehitusuudised.ee, 22. aprill 2014. a)

 • „Täiendav viis enda õiguste kaitseks – menetluskulude tagatis“ (Raamatupidamisuudised, 7. jaanuar 2014. a)

 • „Kas juhatuse liige saab tegutseda töölepingu alusel?“ (Raamatupidamisuudised.ee, 31. juuli 2013. a)

 • „Kas hea usu põhimõte on õiguspraktikas rakendatav?“ (Raamatupidaja.ee, 12. aprill 2013. a)

 • „Mida peab teadma tarneklauslitest?“ (Logistikauudised.ee, Äripäeva põllumajanduse rubriik, 12. märts 2013. a)

 • „Kes vastutab spordiklubisse jäetud asjade eest? (Raamatupidaja.ee, 20. detsember 2012. a)

 • „Mida teada kohtuotsuse täitmise korrast, viimane võimalus enda õiguste kaitseks? (Raamatupidaja.ee, 27. veebruar 2012. a)

 • „Töötaja vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest Riigikohtu praktikas“ (Raamatupidamisuudised, 14. juuni 2011. a)

 • „Lumi kui juriidiline probleem“ (Äripäeva õigusblogi, 24. jaanuar 2011. a)

 • „Kuidas nõuet tagada“ (Äripäeva õigusblogi, 2. august 2010. a)

 • „Kui võlgnik lepingut rikub, tegutse kiiresti“ (Äripäeva õigusblogi, 8. aprill 2010. a)

 • „Kuidas nõuda ebaselget kahju?“ (Äripäeva õigusblogi, 5. aprill 2010. a)

 • „Mõni sõna riigilõivudest“ (Äripäeva õigusblogi, 8. detsember 2009. a)

 • „Igapäevane isikukujutise õiguskaitse“ (Äripäeva õigusblogi, 6. mai 2009. a)

 • „Soovitus: nõudke ka mittevaralise kahju hüvitamist“ (ajaleht Äripäev, 11. märts 2009. a)

 

 • Äripäeva käsiraamat: Lepingute käsiraamat,

  • ptk. 9.1 – 9.3 „Tervishoiuteenuse osutamise leping“,

  • ptk. 10.6.6. „Töövõtulepingu muutmine“,

  • ptk. 10.6.7 „Töövõtulepingu lõpetamine“,

  • ptk. 12.1 „Tegutsemine juhatuse liikme lepingu alusel“.

Ettekanded

 • Osalemine lektorina 4. aprillil 2019. a OÜ Mõttemaru seminaril haridusjuhtidele ettekandega „Õpetajate väärkohtlemine laste ja lapsevanemate poolt - kahjunõuded, tõendid, vastutusele võtmine“

 • Osalemine lektorina 21. novembril 2018. a ELSA seminaril harjutuskohtuvõistlustest.

 • Osalemine lektorina 25. aprillil 2018. a ELSA seminaril konkurentsiõigusest.

 • Osalemine lektorina Arsti tsiviilõiguslik vastutus“ LEADELL Pilv Advokaadibüroo meditsiiniõiguse seminaril (2017)14. juunil 2017. a LEADELL Pilv Advokaadibüroo meditsiiniõiguse seminaril ettekandega “Arsti tsiviilõiguslik vastutus“.

 • Osalemine lektorina 12. juunil 2017. a GSK seminaril ettekandega „Arsti vastutuse õiguslikud alused“

 • Osalemine lektorina 28. märtsil 2017. a MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit koolitusel „Hoolekandeteenuse osutamise õiguslikud aspektid“

 • Osalemine lektorina 10. septembril 2014. a projekteerimise ümarlaual „IntelProject 2014“ ettekannetega „Kohus: Eesti projektid ongi halvad - mida see tähendab?“ (koos vandeadvokaat Britta Oltjeriga) ning „Mida toob kaasa projekteerijatele juriidiline vastutus?“

 • Osalemine lektorina 05. veebruari 2014. a British Estonian Chamber of Commerce (BECC) seminaril „Board member’s rights and obligations“.

 • Osalemine lektorina 17. septembri 2013. a konverentsil (koostöös OÜ-ga Tallinna Konverentsid) „Äriühingu liikme kohustus ja vastutus kohtupraktika näitel“ ettekandega „Äriühingu juhi ning juhtivtöötaja õigused ja kohustused“.

 • Osalemine lektorina 26. märtsi 2013. a konverentsil (koostöös ajalehega Äripäev) „Olulised lepingud põllumajandussektoris“ ettekandega „Rahvusvahelised tarneklauslid ning Euroopa Liidu regulatsioon põllumajandustoodete müügi kohta“.

 • Osalemine lektorina erinevatel LEADELL Pilv Advokaadibüroo (endise ärinimega Advokaadibüroo Aivar Pilv) kliendipäevadel ja -koolitustel.

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon