top of page

 

 

Tambet Laasik

vandeadvokaat, partner

tambet@abkl.ee

Tegevusvaldkonnad: võlaõigus, lepinguõigus, kahju hüvitamise nõuded,

tööõigus, perekonnaõigus, äri- ja ühinguõigus, kohtumenetlused

Töökeeled: eesti, inglise

Haridus: 2008 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magister

Töökogemus

 • 2019 –                 Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik, vandeadvokaat, partner

 • 2020 –                 seminarid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas lähisuhtevägivalla teemadel

 • 2006 – 2019       LEADELL Pilv Advokaadibüroo (endine Advokaadibüroo Aivar Pilv), vandeadvokaat, partner

Liikmelisus

 • alates 2009 Eesti Advokatuur

 • alates ___ seminar

 • alates 2023 Õiguskantsleri Inimõiguste nõukoda

Artiklid

 

 • "Korteriomaniku teabeõigus", Raamatupidamisuudised, 16. november 2023. a

 • "Korteriomandi võõrandamise nõue", Raamatupidamisuudised, 28. september 2023. a

 • "Kasutatud auto ost võib tuua sekeldusi", Raamatupidamisuudised 13. märts 2023. a

 • "Alatises muutumises konkurentsiseadus", Raamatupidamisuudised 30. juuni 2022. a

 • "Muudatused võlaõigusseaduses on tarbijasõbralikud", Raamatupidamisuudised 8. veebruar 2022. a

 • "Ähvardamine ei ole enam see, mis varem", Raamatupidamisuudised, 3. mai 2021. a

 • "Patsienditestament vajab õiguslikku regulatsiooni", Raamatupidamisuudised, 29. detsember 2020. a

 • "Lähisuhtevägivalla kohtupraktikast: kuidas edasi?", ERR, 31. mai 2020. a

 • "Seadusemuudatus ei aidanud. Perevägivalla ohver jäeti sõltuma prokuröri suvast", Eesti Päevaleht, 21. aprill 2020. a

 • "Leppimise kriitika", ERR, 15. aprill 2020. a

 • "Naisepeksjat on lihtsam kaitsta kui tema ohvrit", Postimees, 22. oktoober 2019. a

 • "Riiklikult eiratud probleem", ERR, 30. september 2019. a

 • "Riiklikult toetatud vägivald", ERR, 19. september 2019. a 

 • „Vastvalminud seadus süvendab õigusselgusetust“, Raamatupidamisuudised 8/2018

 • „Paljulubav geobloki määrus“, Raamatupidamisuudised, 17. oktoober 2018. a

 • „Advokaat selgitab: riigikohtu põhimõtteline lahend juhatuse liikme tehingute hindamisel“ (Ärileht.delfi.ee, 09.05.2017. a)

 • „Kauba riknemine, kadumine või puudujääk – kes vastutab? (Raamatupidamisuudised, 18.04.2017. a)

 • „Avalik poomine meedias – lubatud või taunitav?“ (Meditsiiniuudised.ee, 05.04.2016. a)

 • „Kui lihtne või keerukas on lõpetada kaasomandit?“ (moodnekodu.delfi.ee, 31.03.2016. a)

 • „Einstweiliger Rechtsschutz in Estland“ koos vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldverega (AnwaltZertifikatOnline 10/2015)
 • ”Mida tähendab eelarvele viitamine ehituslepingutes?” (Ehitusuudised.ee, 09. juuni 2014)

 • „Miks projekteerijad vastutust ei taha võtta?“ koos vandeadvokaat B. Oltjeriga (Ehitusuudised.ee, 22. aprill 2014. a)

 • „Täiendav viis enda õiguste kaitseks – menetluskulude tagatis“ (Raamatupidamisuudised, 7. jaanuar 2014. a)

 • „Kas juhatuse liige saab tegutseda töölepingu alusel?“ (Raamatupidamisuudised.ee, 31. juuli 2013. a)

 • „Kas hea usu põhimõte on õiguspraktikas rakendatav?“ (Raamatupidaja.ee, 12. aprill 2013. a)

 • „Mida peab teadma tarneklauslitest?“ (Logistikauudised.ee, Äripäeva põllumajanduse rubriik, 12. märts 2013. a)

 • „Kes vastutab spordiklubisse jäetud asjade eest? (Raamatupidaja.ee, 20. detsember 2012. a)

 • „Mida teada kohtuotsuse täitmise korrast, viimane võimalus enda õiguste kaitseks? (Raamatupidaja.ee, 27. veebruar 2012. a)

 • „Töötaja vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest Riigikohtu praktikas“ (Raamatupidamisuudised, 14. juuni 2011. a)

 • „Lumi kui juriidiline probleem“ (Äripäeva õigusblogi, 24. jaanuar 2011. a)

 • „Kuidas nõuet tagada“ (Äripäeva õigusblogi, 2. august 2010. a)

 • „Kui võlgnik lepingut rikub, tegutse kiiresti“ (Äripäeva õigusblogi, 8. aprill 2010. a)

 • „Kuidas nõuda ebaselget kahju?“ (Äripäeva õigusblogi, 5. aprill 2010. a)

 • „Mõni sõna riigilõivudest“ (Äripäeva õigusblogi, 8. detsember 2009. a)

 • „Igapäevane isikukujutise õiguskaitse“ (Äripäeva õigusblogi, 6. mai 2009. a)

 • „Soovitus: nõudke ka mittevaralise kahju hüvitamist“ (ajaleht Äripäev, 11. märts 2009. a)

 

 • Äripäeva käsiraamat: Lepingute käsiraamat,

  • ptk. 9.1 – 9.3 „Tervishoiuteenuse osutamise leping“,

  • ptk. 10.6.6. „Töövõtulepingu muutmine“,

  • ptk. 10.6.7 „Töövõtulepingu lõpetamine“,

  • ptk. 12.1 „Tegutsemine juhatuse liikme lepingu alusel“.

Ettekanded

 • 05. detsember 2023. a osalemine paneeldiskussioonis "„Kuidas muuta Eesti tsiviilkohus ohvrisõbralikumaks?“" President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivallakonverentsil "Koos tugevamaks"

 • 31. mai 2023. a Riigikogus ettekanne "Eesti õiguskaitsesüsteemi puudujäägid ohvrite kaitsmisel. Mida on õppida teistelt EL riikidelt?" konverentsil "„Istanbuli konventsioon -kasutamata potentsiaal perevägivalla ohjeldamiseks“.

 • 26. mai 2023. a ettekanne Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi konverentsil "Istanbuli konventsioon - väljakutse Eestile"

 • 26. mai 2023. a ettekanne Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi konverentsil "Lähisuhtevägivalla ohvri keskse õiguskaitsesüsteemi kujundamine Eestis"

 • 25. mai 2022. a Riigikohus ettekanne "Menetluste ja ohvrite kaitse kitsaskohtadest" konverentsil "Lähisuhtevägivald Eestis  - probleemid ja lahendused“.

 • 06. aprill 2021. a Tartu Ülikoolis loeng lähisuhtevägivalla ohvri tsiviilõiguslikest õiguskaitsevahenditest

 • 30. oktoober 2020. a Eesti Advokatuuri koolitus "Selge õiguskeel juriidilises tekstis - kas see on võimalik?"

 • 14. oktoober 2020. a Tartu Ülikooli õppeaine "Lähisuhtevägivald tänapäevases õigusruumis" seminarid

 • 5. september 2019. a Eesti Avatud Ühiskonna Instituut "Eesti õiguskaitsesüsteemi tugevdamine perevägivalla ohvrite kaitseks" ettekanne kohtupraktikast

 • 4. aprill 2019. a OÜ Mõttemaru seminar haridusjuhtidele ettekanne „Õpetajate väärkohtlemine laste ja lapsevanemate poolt - kahjunõuded, tõendid, vastutusele võtmine“

 • 21. november 2018. a ELSA seminar harjutuskohtuvõistlustest.

 • 25. aprill 2018. a ELSA seminar konkurentsiõigusest.

 • 04. juuni 2017. a LEADELL Pilv Advokaadibüroo meditsiiniõiguse seminar ettekanne “Arsti tsiviilõiguslik vastutus“.

 • 12. juuni 2017. a GSK seminar ettekandega „Arsti vastutuse õiguslikud alused“

 • 28. märts 2017. a MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit koolitus „Hoolekandeteenuse osutamise õiguslikud aspektid“

 • 10. september 2014. a projekteerimise ümarlaud „IntelProject 2014“ ettekanded „Kohus: Eesti projektid ongi halvad - mida see tähendab?“ (koos vandeadvokaat Britta Oltjeriga) ning „Mida toob kaasa projekteerijatele juriidiline vastutus?“

 • 05. veebruar 2014. a British Estonian Chamber of Commerce (BECC) seminar „Board member’s rights and obligations“.

 • 17. september 2013. a konverents (koostöös OÜ-ga Tallinna Konverentsid) „Äriühingu liikme kohustus ja vastutus kohtupraktika näitel“ ettekandega „Äriühingu juhi ning juhtivtöötaja õigused ja kohustused“.

 • 26. märts 2013. a konverents (koostöös ajalehega Äripäev) „Olulised lepingud põllumajandussektoris“ ettekanne Rahvusvahelised tarneklauslid ning Euroopa Liidu regulatsioon põllumajandustoodete müügi kohta“.

 • Osalemine lektorina erinevatel LEADELL Pilv Advokaadibüroo (endise ärinimega Advokaadibüroo Aivar Pilv) kliendipäevadel ja -koolitustel.

Tambet Laasik
bottom of page