• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

09.12.2019

Rahaliste kohustuste sissenõudmine on ebameeldiv protsess lisaks võlgnikule ka võlausaldajale ning selles on omajagu nüansse, mida võlausaldajal tasub jälgida.

Esmalt on oluline selgeks teha, et võlaõigusseaduse järgi ei saa nõuda võlga igal ajal. Seda on võimalik teha...

29.11.2019

Sõiduauto ostmisel mõeldakse eelkõige auto mudeli, varustuse ning edasiste kulutuste peale. Tihti jäetakse tähelepanuta aga ostu-müügiprotsess, mis on juriidiliselt samuti oluline, et soetatud autot saaks ka edaspidi probleemideta kasutada.

Müüjaks eraisik või professio...

26.11.2019

Vahel soovivad kliendid ebaõnnestunud äritehingu korral pöörata enda nõuet vastaspoolel oleva äriühingu juhatuse liikme vastu. Inimlikult on see arusaadav, sest keegi peab ju neile tekitatud kahju eest vastutama. Ometigi ei ole see nii lihtne. Lihtsalt asjaolu, et lepi...

30.10.2019

„Arstide ja juristidega on nii, et me ei ole rõõmsad kui peame nendega kokku puutuma, aga me oleme rõõmsad, et nad olemas on kui meil neid vaja läheb“.

(Arthur Bloch - filosoof, Murphy seaduste autor)

Veel eelmisel sajandil, peale suuri Maailmasõdu hinnati inimeste mitme...

18.10.2019

Tehingu tühisus ja tühistamine on erinevad õigusmõisted, mis omakorda erinevad lepingu lõpetamisest ülesütlemise või taganemisega. Käesolev artikkel käsitleb tehingu tühistamist. Klassikalised tühistamisalused on eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald.

Eksimuseks loe...

14.10.2019

Testamendi puudumise või tühisuse korral toimub pärimine seadusjärgses korras. See tähendab, et esmalt pärivad esimese, siis teise ja siis kolmanda järjekorra pärijad ning nende kõrval pärandaja abikaasa.

Esimese järjekorra pärijateks on pärandaja alanejad sugulased st...

08.10.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku ettepanekud lähisuhtevägivalla kohtupraktika parendamiseks. 

https://www.err.ee/986850/tambet-laasik-riiklikult-eiratud-probleem

Vandeadvokaat Tambet Laasik ei jaga justiitsministeeriumi arvamust, et meil on pe...

24.09.2019

Võlasuhted võivad tekkida eelkõige lepingust, kahju tekitamiset, käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest. Samas tunneb õiguskord lisaks klassikalistele kohustustele ka selliseid kohustusi, mis on kohustused vaid tinglikult. Neid nimetatakse mittetäielikeks...

19.09.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku artikli  lähisuhtevägivalla kohtupraktikast. 

https://www.err.ee/981911/tambet-laasik-riiklikult-toetatud-vagivald

Hiljuti algatati uus kampaania „Meie aja kangelane“[1], mille eesmärk on toetada lähisuhte...

16.09.2019

Kinkelepingud moodustavad osa igapäevasest õiguskäibest. Enamasti puudub kinke tegemiseks õiguslik kohustus ning kinke jagatakse heast südamest enda sõpradele ja lähedastele. Paraku juhtub aga vahel, et kingisaajad ei käitu samalaadses heas usus ning kinkelepingu eesmä...

Please reload

Blogi