• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

30.10.2019

„Arstide ja juristidega on nii, et me ei ole rõõmsad kui peame nendega kokku puutuma, aga me oleme rõõmsad, et nad olemas on kui meil neid vaja läheb“.

(Arthur Bloch - filosoof, Murphy seaduste autor)

Veel eelmisel sajandil, peale suuri Maailmasõdu hinnati inimeste mitme...

18.10.2019

Tehingu tühisus ja tühistamine on erinevad õigusmõisted, mis omakorda erinevad lepingu lõpetamisest ülesütlemise või taganemisega. Käesolev artikkel käsitleb tehingu tühistamist. Klassikalised tühistamisalused on eksimus, pettus ning ähvardus ja vägivald.

Eksimuseks loe...

14.10.2019

Testamendi puudumise või tühisuse korral toimub pärimine seadusjärgses korras. See tähendab, et esmalt pärivad esimese, siis teise ja siis kolmanda järjekorra pärijad ning nende kõrval pärandaja abikaasa.

Esimese järjekorra pärijateks on pärandaja alanejad sugulased st...

08.10.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku ettepanekud lähisuhtevägivalla kohtupraktika parendamiseks. 

https://www.err.ee/986850/tambet-laasik-riiklikult-eiratud-probleem

Vandeadvokaat Tambet Laasik ei jaga justiitsministeeriumi arvamust, et meil on pe...

24.09.2019

Võlasuhted võivad tekkida eelkõige lepingust, kahju tekitamiset, käsundita asjaajamisest või alusetust rikastumisest. Samas tunneb õiguskord lisaks klassikalistele kohustustele ka selliseid kohustusi, mis on kohustused vaid tinglikult. Neid nimetatakse mittetäielikeks...

19.09.2019

Eesti Rahvusringhääling avaldas vandeadvokaat Tambet Laasiku artikli  lähisuhtevägivalla kohtupraktikast. 

https://www.err.ee/981911/tambet-laasik-riiklikult-toetatud-vagivald

Hiljuti algatati uus kampaania „Meie aja kangelane“[1], mille eesmärk on toetada lähisuhte...

16.09.2019

Kinkelepingud moodustavad osa igapäevasest õiguskäibest. Enamasti puudub kinke tegemiseks õiguslik kohustus ning kinke jagatakse heast südamest enda sõpradele ja lähedastele. Paraku juhtub aga vahel, et kingisaajad ei käitu samalaadses heas usus ning kinkelepingu eesmä...

13.09.2019

Kõik sooritustele suunatud nõuded alluvad aegumisele. See tähendab seda, et kui võlausaldaja soovib võlgnikult kohustuse täitmist ning raha või asja väljaandmist, peab ta arvestama sellega, et ta ei saa sellekohaseid nõudeid esitada lõpmatu aja vältel. Sellel on väga p...

09.09.2019

Õiguspraktikas on sagedaseks probleemiks, millega me kokku puutume, vaidlus pahatahtliku üürnikuga. Ehkki enamik üürnikke täidavad enda kohustused korrektselt, tuleb ette isikuid, kes sihikindlalt keelduvad üüri maksmisest, kuid samal ajal ei nõustu ka üüritud pinda va...

05.09.2019

Alaealisele lapsele elatise nõudmine peaks olema üks kõige lihtsamatest nõuetest üldse. Paraku on tegemist valdkonnaga, kus kohtupraktika on perekonnaseaduse regulatsiooni sellisel määral edasi arendada ja laiendanud, et seadusest endast ei ole enam võimalik vastavaid...

Please reload

Blogi

Riiklikult eiratud probleem

October 8, 2019