• LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

22.01.2020

Teiselt isikult võib kohustuse täitmist nõuda seaduses sätestatud tähtaja jooksul. See ei tähenda siiski, et puudub võimalus esitada nõudeid ka pärast tähtaega kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on kohustatud isikul tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seadusest lihts...

14.01.2020

Võlaõigusseaduse kohaselt erineb mittevaraline ehk moraalne kahju varalisest kahjust eelkõige selle poolest, et selle tekkimine ei vähenda kannatanu vara, vaid see hõlmab eelkõige kannatanule hingelise ja kehalise valu ja kannatuse põhjustamist. Mittevaralise kahju hüv...

13.01.2020

Töölepinguseadus näeb ette, et nii tööandja kui töötaja võivad töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates. Tegemist on mõlema poole õigusega, mida saab poolte kokkuleppel muuta vaid töötajale soodsamas suunas. Teatavasti o...

10.01.2020

Töölepingu seadusest tulenevalt on töötajal õigus tööleping igal ajal korraliselt üles öelda, tehes seda 30-päevase etteteatamisega. Pooled võivad kokku leppida lühemas etteteatamisajas, kuid mitte pikemas, sest töötaja kahjuks seaduse regulatsioonist kõrvalekalduvad k...

30.12.2019

Ettevõtted on läbi aegade muutnud enda nimesid ning nii mõnigi rahva seas tuntud firma on teatanud ootamatult enda nimevahetusest. Pole vahet, kas nime muutmine on vajalik uue brändi kasutusele võtmise tõttu või põhjustatud hoopist ettevõtte müügist, tähendab ärinime v...

20.12.2019

Osaühingu juhatuse liikme vahetamise teema tundub esmapilgul lihtsasti hoomatav, kuid tegelikult on erinevaid nüansse palju. Juba ainuüksi aluseid, miks juhatuse liikme ametisuhe võib lõppeda, on mitmeid. Üheks tavapäraseks juhatuse liikme muudatuse aluseks on asjaolu,...

09.12.2019

Rahaliste kohustuste sissenõudmine on ebameeldiv protsess lisaks võlgnikule ka võlausaldajale ning selles on omajagu nüansse, mida võlausaldajal tasub jälgida.

Esmalt on oluline selgeks teha, et võlaõigusseaduse järgi ei saa nõuda võlga igal ajal. Seda on võimalik teha...

29.11.2019

Sõiduauto ostmisel mõeldakse eelkõige auto mudeli, varustuse ning edasiste kulutuste peale. Tihti jäetakse tähelepanuta aga ostu-müügiprotsess, mis on juriidiliselt samuti oluline, et soetatud autot saaks ka edaspidi probleemideta kasutada.

Müüjaks eraisik või professio...

26.11.2019

Vahel soovivad kliendid ebaõnnestunud äritehingu korral pöörata enda nõuet vastaspoolel oleva äriühingu juhatuse liikme vastu. Inimlikult on see arusaadav, sest keegi peab ju neile tekitatud kahju eest vastutama. Ometigi ei ole see nii lihtne. Lihtsalt asjaolu, et lepi...

30.10.2019

„Arstide ja juristidega on nii, et me ei ole rõõmsad kui peame nendega kokku puutuma, aga me oleme rõõmsad, et nad olemas on kui meil neid vaja läheb“.

(Arthur Bloch - filosoof, Murphy seaduste autor)

Veel eelmisel sajandil, peale suuri Maailmasõdu hinnati inimeste mitme...

Please reload

Blogi