top of page
Tammepuu

Advokaadibüroost Kõrgesaar ja Laasik

Oleme kohtuvaidlustele keskenduv Tartu advokaadibüroo, mis on pühendunud enda klientide õiguste maksimaalsele kaitsele kõigis õigusvaldkondades. Teeme omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku selleks, et lahendada teie probleem võimalikult kiiresti ja efektiivselt. Me väärtustame enda kliente ning kliendi eesmärgid on ka meie eesmärgid.

Advokaadibüroo partneritel ja advokaatidel on pikaajaline kohtumenetluse ning õigusnõustamise kogemus, mis võimaldab meil teid aidata parimal professionaalsel tasemel. Oleme ausad ja korrektsed. Kui kliendi huvi või ootus ei ole õiguspärane, ei ole meil võimalik teda esindada. Kui kliendi õigused on riivatud, teeme me kõik enda võimuses selleks, et neid kaitsta. Oleme kliendile toeks ka raskeimatel hetkedel. Sealjuures ei põrku me tagasi ka kõige mahukamatest ja keerulisematest vaidlustest, vaid vastupidi, me loeme selliseid vaidlusi enda peamiseks tugevuseks. Ebaõiglusele tuleb vastu astuda kõigis selle ilmingutes.

Advokaadibüroo advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele õigusvaldkondadele, mille kaudu suudame tagada parimal tasemel teenuse nii tsiviilõiguse erinevates valdkondades, kuid ka haldusõiguses vaidlustes riigiasutuste või kohalike omavalitsustega. Samuti pakume klientidele kaitset kriminaalmenetlustes. Advokaadibüroo partnerid on kaitsnud enda kliente edukalt ka väga suure avalikkuse huviga kriminaalasjades.

Oleme Tartu advokaadibüroo, kuid esindame enda kliente üle Eesti. Meie klientide hulka kuuluvad nii ettevõtted, kohalikud omavalitsused kui füüsilised isikud.

KONTAKT
AB
OUR TEAM

Advokaadid

Tambet Laasik
Tambet Laasik
vandeadvokaat
Urmas Kõrgesaar
Urmas Kõrgesaar
vandeadvokaat
Häli Jürimäe
Häli Jürimäe
vandeadvokaat

 
Leeles Pärlin
Annette.jpg
Annette Lõoke
vandeadvokaadi abi
Leeles Pärlin
jurist / assistent

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Taustapilt

TEGEVUSVALDKONNAD

KOHTUMENETLUSED

 

Oleme harjunud esindama ja kaitsma enda kliente kõigis kohtumenetluse liikides, nii tsiviilkohtumenetluses, halduskohtumenetluses kui kriminaalmenetluses.

ÄRIÕIGUS

 

Aitame Teil lahendada Teie äriühinguga seonduvad probleemid. Koostame kõik ühinguõiguslikud dokumendid, lepingud, otsused, protokollid jms.

VÕLAÕIGUS

Lahendame Teie lepingulised vaidlused ja kahjunõuded. Tunneme erilist huvi kahju hüvitamise nõuete ja lepinguväliste õigusvaidluste vastu.

KARISTUSÕIGUS
 
Kaitseme Teid kahtlustatava / süüdistatavana nii kohtueelses kui kohtulikus kriminaalmenetluses. Esindame kannatanuid tsiviilhagi esitamisel ja lahendamisel.

ASJAÕIGUS
 
Lahendame Teie kinnisvara -ja omandivaidlused. Jagame kaasomandit, nõuame hüvitisi, lõpetame hüpoteeke ja kasutusõigusi või aitame neid seada. 

ÕIGUSNÕUSTAMINE

Ennetatud vaidlus on edukalt lahendatud vaidlus. Hea kokkulepe on parem kui halb kohtulahend.  

HALDUSÕIGUS

Seisame Teie õiguste eest vaidlustes riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega. Ei ole ka riik eksimatu. 

MAKSUÕIGUS

Lahendame Teie maksuõiguslikud mured, nõustame teid maksuküsimustes.

AUTORIÕIGUS
 
Aitame autoritel kaitsta oma autoriõigusi õigustamatu kasutuse ja muude rikkumiste eest. 

PRAC

UUDIS

Vandeadvokaat Tambet Laasik esines Riigikogu konverentsisaalis ettekandega "Eesti õiguskaitsesüsteemi puudujäägid ohvrite kaitsmisel. Mida on õppida teistelt EL riikidelt?". T. Laasik selgitas vägivallaohvrite kaitse kitsaskohti ning tõi näiteid selle kohta, mida on ohvrite kaitseks tehtud teistes riikides ning mida oleks meil neilt õppida. Kahjuks tuleb jätkuvalt tõdeda, et õppida on veel palju.

UUDISED

Tammepuu

MEIE AITAME TEID

contact

KONTAKT

Aitäh, vastame esimesel võimalusel.

Büroo logo

OÜ Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik

Rüütli 23 (3. korrus), 51006 Tartu

E-post: info@abkl.ee
Tel:  666 00 77

Avatud: E-R 9-17

bottom of page