top of page
Büroo logo

Abieluvara jagamine - kuidas seda teha?


Abikaasade ühisvara (abieluvara) jagamine on üks kõige keerulisemaid valdkondi, millega advokaadid kokku puutuvad. Enamasti ei ole selle põhjuseks vaidluse õiguslikud keerukus, vaid vaidlusega kaasnevad klientide emotsioonid. Selleks, et saavutada abieluvara jagamisel parim võimalik tulemus, tuleks eelnevalt sõlmida abieluvaraleping. Selle puudumisel tuleb aga lähtuda perekonnaseaduses sätestatud reeglitest.

Abieluvara jagamisel on kaks keskset vaidlusküsimust abieluvara koosseis ning selle väärtus.


Millised esemed kuuluvad abieluvarasse?

Abieluvara koosseis määratakse kindlaks varasuhte lõppemise seisuga. Selleks hetkeks võib olla abikaasa surm või abieluvaralepingu sõlmimine, kuid tavalisemalt on selleks abielu lahutamine. Varasema regulatsiooni kohaselt tuli abieluvara koosseis määratleda abielusuhete lõppemise seisuga, mis tähendas vaidlusi selle üle, millal poolte suhe täpselt lõppes. Tegemist oli keeruliste tõendamisvaidlustega, kus üritati sõprade ja sugulaste ütluste ning nt sünnipäevafotodega tõendada, millal täpselt jahenesid poolte suhted sellisel määral, et tegemist ei ole enam lähisuhtega. Kehtiv õigus on sellisest tõendamisvajadusest loobunud.

Märkimist väärib, et abieluvara hulka ei kuulu ainult vara kitsas mõistes, st asjad, vaid lähtutakse vara laiast käsitlusest ning vara mõiste hõlmab endas ka kohustused, nt pangalaenud, mis jagatakse omavahel täpselt samade reeglite alusel nagu ka nn positiivne vara.


Kuidas tehakse kindlaks abieluvara väärtus?

Kui abieluvara koosseis on määratletud, on teine olulisem vaidlusküsimus selle vara väärtus. Ühisvara väärtus selgitatakse välja eelkõige läbi asjatundjate arvamuste, kes hindavad kinnisvara, äriühingute osade ja aktsiate ja võimalike väärtuslike vallasasjade väärtuse. Väärtust saab tõendada ka muude tõenditega, nt ostuhinnaga või kinnisvaraportaalide väljavõtetega. Küll aga ei maksa hakata nt äriühingute väärtust ise välja arvutama, kuna sellekohased hindamismehhanismid on keerulised ning vajalikud majanduseksperdid selle tarbeks on olemas.

Abieluvara väärtuse hindamisel tuleb arvestada sellega, et seda ei hinnata mitte lahutuse vaid omandi kaotamise hetkeseisuga. See tähendab seda, et kohus peab asja lahendamisel tuvastama ühisvara võimalikult värske väärtuse. Vara väärtuse muutumine ajas on eriti oluline siis kui lahutuse ning ühisvara jagamise vahele jääb märkimisväärne ajavahemik. Vahel võib ühisvara väärtus muutuda ka menetluse ajal ning see vajab igakordselt tõendamist.

Eeltoodut arvesse võttes on võimalik lahendada ühisvara jagamise vaidlused minimaalse emotsionaalse ja rahalise kuluga.


Comments


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page