top of page
Büroo logo

Tarbija õigused e-poes


Üha enam kaupu ja teenuseid ostetakse e-poodidest. Veebis ostlemine on kõigile kättesaadav, kiire ja kaubavalik on võrreldes tavapoega ulatuslikum. Kuigi e-poes ostlemine on tarbijale üldjuhul mugavam kui tavapoes, kaasneb just e-poes ostlemisega hulgaliselt õiguslikke probleeme ja küsimusi.


Internetist ostetavad kaubad peavad vastama nende kirjeldusele ja omadustele. Müüdav asi peab olema selline, nagu müüja on seda kirjeldanud ja e-poes kuvanud. Samuti peavad kaubad olema vastava kvaliteediga. See tähendab, et kaubad peavad olema sellise kvaliteediga, mida iga mõistlik tarbija võiks eeldada kauba kirjelduse ja hinna põhjalt. Kaubad peavad vastama nendele tingimustele, mida müüja on tarbijale avaldanud ja mida müüja väitis selle kauba puhul olemas olevat. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb võimalikke puudusi tõendada tarbijal. Lisaks võlaõigusseadusest tulenevale kaheaastasele pretensiooni esitamise õigusele võib müüja toodetele anda lisaks ka müügigarantii.


E-poe erinevused võrreldes tavakaubandusega


Üldjuhul on ostjal e-poest ostes õigus ostulepingust korraliselt taganeda ja raha tagasi saada. Müüjal on küll võimalus seda ostja õigust piirata, aga selleks on eelnevalt vajalik ostja nõuetekohane teavitamine ja ostja nõusolek sellele. Näiteks kui ostja avastas, et ostetud kingapaar jääb liiga väikeseks või ta ei ole muul põhjusel oma ostuga rahul, siis on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda esitades sellest müüjale taganemisavalduse.


Taganemisõiguse kasutamisel on tavakaubandusega võrreldes mõnevõrra kõrgemad standardid. Kui tarbija kasutab 14-päevast lepingust taganemise õigust, siis on müüjal teatud asjaolude esinemisel õigus jällegi kauba tagasivõtmisest keelduda. Müüja võib sellest keelduda, kui kaup ei ole terve, puudub originaalpakend, kaup on ilma hinnasildita, puudub ostutšekk kauba ostu kohta. Kui asi ei ole tagastatud originaalpakendis või kui pakend on rikutud, siis on müüjal õigus nõuda tasu kauba väärtuse vähenemise eest. Originaalpakendi nõudest tuleb tarbijat teavitada enne lepingu sõlmimist, et ta teaks pakendit alles hoida. Kui tarbija esitab pretensiooni puudusega toote suhtes, siis ei saa tarbijalt nõuda originaalpakendi olemasolu.


Müüjaga vaidluse tekkimisel saab tarbija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti või Tarbijavaidluste komisjoni poole. Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtja puhul aga Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse (ehk ECC-keskuse) poole.


Asja tagastamise kulu kannab müüja


Kui tarbija lepingust taganeb, on müüjal kohustus tagastada tarbijale kogu kauba maksumus ning võimalikud kauba kätte toimetamise postikulud, väljastamis- või komplekteerimistasud 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Kauba tagastamisega seotud postikulud võib jätta tarbija kanda üksnes juhul, kui e-poe tüüptingimustes on tarbijat sellest eelnevalt teavitatud. Näiteks:


- Ostja tellis endale e-poest uued kingad, tasusa nende eest 100 eurot pangaülekandega ning valis kauba saatmise pakiautomaati, mille eest tasus ta täiendavalt 3,99 eurot. Seega kokku maksis ostja müüjale 103,99 eurot. Kauba saamisel avastas ostja, et ostetud kingad ei lähe talle jalga. Ta otsustas lepingust taganeda 14 päeva jooksul ja tagastas pakiautomaadiga kingad müüjale. Ostja maksis ka tagastamiskulud summas 3,99 eurot. Kui müüja ei ole eelnevalt ostjat teavitanud, et kauba tagastamise kulud jäävad tarbija kanda, siis ei ole müüjale õigust nõuda ostjalt kauba tagastamise kulusid. Müüjal on seega kohustus tagastada tarbijale 14 päeva jooksul kogu ostusumma ja postikulud 107,98 eurot. Müüja peab selle tagastama mõistliku aja jooksul, mis tavaliselt on mitte pikem kui nädal või paar.


E-poe kasutustingimused võivad määrata tarbijavaidluste lahendamise korra


Ostetud kauba probleemide ilmnemisel on mõistlik pöörduda esmalt müüja poole. Kui see ei anna tulemust, on järgmise sammuna võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.


Ostes kaupa Euroopa Liidus asuvast e-poest on tarbijal kõik need samad õigused, mis tema elukohariigis. Küll aga peab Euroopa Liidu välistest e-poodidest ostlemise puhul enne selgeks tegema, kas pooled on müügilepingu sõlmimisel leppinud kokku ka kohaldatavas õiguses või kohtualluvuses, kuhu vaidluste korral pöördutakse. Praktikas on tavaline, et väiksemate või kaugemate e-poodide puhul osutub tarbijavaidluse alustamine võimatuks juba e-poe tüüptingimustest tulenevalt.


Kõiki kaupu ei saa müüjale põhjuseta tagastada


Tarbija peab arvestama sellega, et teatud kaupu ei saa müüjale tagastada. Müüjal on kohustus tarbijat teavitada kaupadest, mida ei saa tagastada. Tagastada ei saa spetsiaalselt ostja juhiste järgi valmistatud asju, näiteks ostja mõõtude järgi valmistatud kleiti või enda firma logoga meenet. Küll aga saab tagastada tooteid, mis on täiendatud või komplekteeritud olemasolevate tootjapoolsete lisadega, nt erinevate lisadega jalgratas või komplekteeritud lauaarvuti. Tagastada ei saa ka kiiresti riknevaid kaupu, nt toidukaupa või hügieeniliselt pakendatud tooteid ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud. Lisaks on ei saa tagastada perioodilisi väljaandeid.


Kokkuvõte


Enne e-poest ostu tegemist on alati mõistlik tutvuda müüja kasutustingimustega. Samuti tasub Euroopa Liidust väljaspool asuvast e-poest ostes eelnevalt välja uurida, milline on tarbijavaidluste lahendamise kord. Kui probleemide ilmnemisel ei õnnestu müüjaga kokkuleppele jõuda, tasub pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Siinkohal tasub mainida, et 2022. aastal jõustub mitu seadusemuudatust, mis reguleerivad tarbijate õigusi digisisu või digitaalse teenuse puhul ning parandavad tarbijate õigusi veelgi.


Comments


Viimased postitused

Märksõnad

Arhiiv

bottom of page